Regulament aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te la newsletter si poti castiga o pereche de botine!

Intre 1 si 31 octombrie te poti abona cu adresa ta de email la newsletterul Attitude Shoes si poti castiga prin tragere la sorti o botine din piele naturala din noua colectie.

Regulament

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei “Aboneaza-te la newsletter si poti castiga o pereche de botine!” (în cele de urmează „Promoția" sau „Campania"), este S.C. ATTITUDE CENTER SRL, cu sediul în Sora Shoping Center, Bulevardul 21Dec 1989, Cluj-Napoca. jud Cluj.având cod unic de inregistrare 31006089, numar de înregistrare la Registrul Comertului J12/3325/2012, în continuare orice referire la aceștia se va face sub numele de "Organizatorul" ori simplu "attitudeshoes". 

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.attitudeshoes.ro. attitudeshoes isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.attitudeshoes.ro sau pe pagina de Facebook a site-ului

Art. 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, www.attitudeshoes.ro acordă 4 premii in produse attitudeshoes.ro in conditiile prevazute la art. 3.1. valabile pe www.attitudeshoes.ro. Eventualele costuri de livrare nu sunt acoperite de valoarea voucherului.

2.2. Premile vor fi prezentate participanților câștigatori în data de 5 noiembrie 2019.

2.3. Participantii trebuie sa inscrie adresa proprie de email, o singura data, la lista de newsletter attitudeshoes.

2.4. Premiile vor fi acordate în maximum 30 zile calendaristice de la data anunțării câștigătorului

2.5 Premiile nu se pot schimba cu contravaloarea în bani.

Art. 3. Beneficiarii Promotiei.

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane și persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania.

Prin inscrierea la Campanie fiecare participant, persoana fizica, garanteaza:

-ca are peste 18 ani;

-ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania;

-ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

d. personale ce folosesc conturi Facebook false sau conturi folosite exclusiv pentru tombole si concursuri

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.4. Premiile sunt nenominale si netransmisibile intre persoane fizice si/sau juridice.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiu, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a premiului.

3.7. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de premiu, fara alte despagubiri sau plati.

3.8. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

Art. 4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: persoanele ce isi inscriu adresa de email la newsletterul attitudeshoes in intervalul 1-31 octombrie participa cu drepturi egale la aceasta promotie, alegerea castigatorilor se face prin tragere la sorti.

Art. 5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

5.1 Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www.attitudeshoes.ro.

5.3 Inscrierea a doua sau mai multe adrese de email de catre aceeasi persoana duce la descalificarea tuturor emailurilor inscrise de persoana respectiva.

5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art. 6. Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre attitudeshoes si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa attitudeshoes in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art. 7. Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.2. attitudeshoes isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.attitudeshoes.ro sau pe pagina de Facebook a site-ului.

7.3. attitudeshoes isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

7.4. attitudeshoes isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.5. attitudeshoes nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

7.6. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

7.7. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a premiului.

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiului castigat si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.9 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

7.10. Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu premiul oferit, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu premiul oferit, indiferent de natura acestor prejudicii;

7.11. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei;

7.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea premiului.

Organizator, S.C. ATTITUDE CENTER SRL.